×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

٩٢٠٠١٣۶٠-۰۲۱

چیتگر، کوهک، بلوار علیمرادی، نسیم هشتم، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

شیمی درمانی بستری

شیمی درمانی بستری

بخش بستری و مراقبت از جمله مهمترین و پرکاربرد ترین فضاهای بیمارستان سرطان برکت است.

بخش شیمی درمانی بستری در طبقه مثبت یک واقع شده است و از جمله مهمترین و پرکاربرد ترین فضاهای بیمارستان سرطان برکت است که جهت نگهداری و اعمال نظارت به بیمارانی که نیازمند مراقبت روزانه هستند و باید تحت نظر باشند در نظر گرفته شده است.