×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

٩٢٠٠١٣۶٠-۰۲۱

چیتگر، کوهک، بلوار علیمرادی، نسیم هشتم، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

آزمایشگاه پاتوبیولوژی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان سرطان برکت با استفاده‌ از امکانات روز دنیا تشخیص و پایش انواع سرطان را انجام می‌دهد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان سرطان برکت در طبقه منفی یک واقع شده است و با بهره گیری از امکانات فنی روز دنیا و کادر علمی خود خدمات مرتبط با تشخیص و درمان را در اختیار پزشکان و بیماران محترم قرار می دهد.