×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

٩٢٠٠١٣۶٠-۰۲۱

چیتگر، کوهک، بلوار علیمرادی، نسیم هشتم، مرکز جامع سرطان برکت

درمانگاه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی

درمانگاه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی

درمانگاه مرکز جامع سرطان برکت با داشت تجهيزات كامل از جایگاه ویژه و منحصر به فردی برخوردار است.

درمانگاه مرکز جامع سرطان برکت در طبقه مثبت یک واقع شده است و با داشتن گروه های درمانی متعدد و تجهيزات كامل از جایگاه ویژه و منحصر به فردی برخوردار است. در واحد درمانگاه، اساتيد متخصص، فوق تخصص و دستياران جهت ویزیت و تعیین فرآیندهای درمانی بيماران مشغول به كار هستند.