×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

٩٢٠٠١٣۶٠-۰۲۱

چیتگر، کوهک، بلوار علیمرادی، نسیم هشتم، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

 

 

بیمه های طرف قرارداد مرکز جامع سرطان برکت در حال حاضر به شرح زیر می باشد:

 

بیمه های پایه طرف قرارداد: 

 • تامین اجتماعی
 • سلامت ایرانیان
 • سلامت کارکنان
 • سلامت سایر اقشار
 • سلامت روستایی
 • سلامت همگانی

 

بیمه های مکمل طرف قرارداد معرفی نامه آنلاین:

 • بیمه پارسیان
 • بیمه تجارت نو
 • بیمه آسیا
 • بیمه البرز
 • بیمه سامان
 • بیمه sos کمک رسان
 • بیمه دانا
 • بیمه نیروهای مسلح عادی
 • بیمه نیروهای مسلح جانبازان
 • بیمه نیروهای مسلح کدهای ویژه
 • بیمه دی
 • بیمه نوین
 • بیمه نفت بازنشستگان
 • بیمه ایران
 • بیمه سینا
 • بیمه معلم
 • بیمه تعاون
 • بیمه رازی
 • بیمه سرمد
 • بیمه بانک قرض الحسنه مهر ایران
 • بیمه بانک صادرات ( بخش های سرپایی - پاراکلینیک - آزمایشگاه )
 • بیمه بانک تجارت
 • بیمه بانک کشاورزی
 • بیمه بانک ملت
 • بیمه بانک رفاه کارگران
 • بیمه بانک ملی
 • بیمه بانک مرکزی
 • بیمه میهن
 • بیمه شهرداری
 • بیمه ما
 • بیمه ملت
 • بیمه نفت فلات قاره