×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

٩٢٠٠١٣۶٠-۰۲۱

چیتگر، کوهک، بلوار علیمرادی، نسیم هشتم، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

 


دکتر صابر احتشامی

مدیر مرکز جامع سرطان برکت

دکتری حرفه‌ای پزشکی