×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

٩٢٠٠١٣۶٠-۰۲۱

چیتگر، کوهک، بلوار علیمرادی، نسیم هشتم، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

تصویربرداری بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت
آمادگی‌های لازم جهت بیوپسی پروستات

 

۱- قرص سیپروفلوکساسین ۵۰ گرم هر ۱۲ ساعت از ۳ روز قبل از بیوپسی شروع و تا ۳ روز بعد از بیوپسی هم ادامه یابد.

۲- قرص مترونیدازول هر ۸ ساعت از ۳ روز قبل شروع و تا ۳ روز بعد از بیوپسی ادامه یابد.

۳- یک نفر همراه بیمار باشد.

۴- آزمایشات انعقادی شامل PT ،PTT ،CBC  همراه بیمار باشد.

۵-  در صورت مصرف آسپرین، وارفارین و پلاویکس، از ۵ روز قبل از بیوپسی قطع شود.

۶- آمپول جنتامایسین روز بعد از بیوپسی تزریق شود.

۷-  از روز قبل از بیوپسی فقط مایعات بخورید و روغن کرچک هر ۸ ساعت یک جرعه بنوشید.

۸- صبح روز بیوپسی قبل از مراجعه به بیمارستان با پوار تنقیه نمائید تا روده‌ها پاک شود.