×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

٩٢٠٠١٣۶٠-۰۲۱

چیتگر، کوهک، بلوار علیمرادی، نسیم هشتم، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

آزمایشگاه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

آمادگی لازم جهت تست سرطان دهانه رحم

 

  • از یک هفته پیش از آزمایش کرم و پمادهای واژینال استفاده نکرده باشد.
  • از یک ساعت پیش دوش واژینال استفاده نکرده باشد.
  • از یک یا یک ساعت پیش آمیزش جنسی نداشته باشد و پیش از انجام آزمایش معاینه واژینال نشده باشد.