×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

٩٢٠٠١٣۶٠-۰۲۱

چیتگر، کوهک، بلوار علیمرادی، نسیم هشتم، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

آزمایشگاه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

آمادگی لازم جهت آزمایش نمونه‌گیری انگل

 

  • مشخصات ثبت شده بر روی برچسب نمونه را کنترل نمائید تا صحیح باشد.
  • هر روز در ساعت معینی حدود ۵ گرم نمونه مدفوع را با چوبک درون ظرفی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار داده شده بریزید و در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل نمائید و تا زمان انتقال در جای خنک نگهداری شود.
  •  اگر احتمالاً ظرف حاوی مایع نگهدارنده می‌باشد (فرمالین ۱۰%) از دست زدن یا دور ریختن آن خودداری نمائید زیرا این مایع نگهدارنده تخم انگل‌ها و تک یاخته‌های روده‌ای است.