×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

٩٢٠٠١٣۶٠-۰۲۱

چیتگر، کوهک، بلوار علیمرادی، نسیم هشتم، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

آزمایشگاه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

آمادگی لازم جهت آزمایش سیتولوژی ادرار

 

نمونه ادرار مناسب جهت آزمایش سیتولوژی، نمونه تازه صبحگاهی است که در شرایط تحرک مناسب (جهت تماس ادرار با تمامی جدار مثانه) گرفته شده باشد. بدین منظور:

۱- بعد از بیدار شدن از خواب تمامی ادرار موجود در مثانه (ادرار شبانگاهی) تخلیه شود.

۲- بین ۲ تا ۴ ساعت پس از تخلیه، اقدام به نمونه‌گیری شود. (نمونه‌گیری کمتر از ۲ ساعت و بیشتر از ۴ ساعت از تخلیه ادرار شبانگاهی انجام نشود.)

۳- بهتر است در فاصله بین تخلیه ادرار شبانگاهی تا نمونه گیری مقدار کافی آب مصرف شود و تحرک مناسب نیز وجود داشته باشد.

۴- نمونه در داخل ظرف استریل تحویل شده به بیمار، جمع آوری و در اسرع وقت (حداکثر نیم ساعت) به آزمایشگاه آورده شود.

در صورتی که بیشتر از یکبار درخواست نمونه‌گیری وجود داشت همین عمل را در روزهای بعدی تکرار نمایید.