×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

٩٢٠٠١٣۶٠-۰۲۱

چیتگر، کوهک، بلوار علیمرادی، نسیم هشتم، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

داروخانه

داروخانه

داروخانه بیمارستان سرطان برکت در دو بخش بستری و نسخ سرپایی به بیماران محترم خدمات ارائه ‌می‌نماید.

داروخانه بیمارستان سرطان برکت در دو بخش بستری و نسخ سرپایی درمانگاهی به بیماران محترم بستری در بخش و همچنین بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان، خدمات ارائه می‌نماید.