×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

٩٢٠٠١٣۶٠-۰۲۱

چیتگر، کوهک، بلوار علیمرادی، نسیم هشتم، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

آزمایشگاه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان برکت

آمادگی لازم جهت آزمایش CORTISOL

 

  • نیاز به ناشتایی ندارد.
  •  بهتر است نمونه‌گیری صبحگاه (۸-۶ صبح پس از خواب راحت شبانه) انجام شود.
  • زمان خون‌گیری و هر گونه داروی مصرفی مؤثر بر نتایج آزمون را بر روی برگه آزمایشگاه گزارش کنید.